top of page

Osobní očistný rituál rodových energií a energie jmen, která neseme, na posílení našich dětí

Aktualizováno: 5. 9. 2023

Žijeme v energiích, kdy jsme vedeni stále více a více očišťovat rodové energie. Velké množství seminářů, workshopů, terapií nabízených v posledních letech je zaměřeno hlavně na toto téma. Vidím to téměř v každé terapii, meditaci, semináři.

Proč?

1. Protože naše DNA nese paměť až 14 generací nazpět, kdy my jsme mohli být svými vlastními předky. Ano ano, čtete dobře. Dobrá schíza to je, ale je to tak.

2. Protože budeme žít v něčem, co nám dávno neslouží a v čem se žít již nedá. To, co nám neslouží, poznáte podle toho, že je to něco, co vás svazuje, zahlcuje, kritizuje, nedovoluje vám být tím, kým jste. Patří sem také příběhy, které se v rodině vyprávěli o některém z členů (babička Maruška byla zlá. Mlátila tatínka.) Například:

 • Bez práce nejsou koláče.

 • Peníze kazí charakter.

 • Ženy jsou zde, aby rodily.

 • Muži mají být silní a vydělat peníze.

 • Učitelství je poslání.

 • Děti nemají do věcí, co mluvit.

 • Citlivost je na škodu a je to slabost.

 • Umělci jsou rozevlátí a nevydělají peníze.

 • V určitém věku už jsou bolesti těla a ztuhlost normální.

 • Atd.

Tyto energie sloužily hlavně k přežití. Nástroje, které jsme od předků získali, jsou v tento moment nefunkční. Vše se změnilo. Urychlilo. To je zákon evoluce, která NENÍ lineární. A tak nepostupuje hezky pomalu a krok za krokem. Ale běží o závod. Čas se zhušťuje. Vibrace Země se navyšují. A tak jakýkoliv nelad je jako velmi velmi nepohodlné boty, ze kterých máme při běhu puchýře.

3. Protože jsme naprogramování - naše vyšší já nás vedou k tomu, abychom začali žít svůj potenciál, vstupovali do své vnitřní síly, byli tím, kým jsme přišli být, nežili z energie bolesti, utrpení, obětování se, boje, agrese. Tedy PŘEŽITÍ. (Zde nyní nemluvím o inuitivním strachu o přežití, který je důležitý, abychom vnímali, aby nás např. nepřejelo auto nebo tramvaj).

Očistou rodů se osvobozujeme od příběhů žen o vztazích - partnerství, rodině, mateřství, porodech, potratech, pohřbech, zneužití, znásilnění, smrti, výchově, péči o děti a domácnost, roli ženy jako takové v domácnosti a společnosti, síle ženy, touhy a intimitě ženy, práce ženy, léčení a léčivost ženy, energie a kreativity, podřadné roli otrokyň, služek, zvládnutí všeho sama, ponížení a studu, náboženství, majetku, nezávislosti, radosti, a je toho mnoho dalšího.

Osvobozujeme od zátěže mužů našich rodů a jejich předků ve vztahu k ženám, rodině, dětem, válce, boji, využití síly, násilí, výchově, vojně, dezertérství, smrti, pohřbech, hrdinství, agresivitě, ponižování matkami, náboženství, vztahu k penězům, bohatství, spasitelství, utrpení a bolesti, armádě, kněžích, svobodě, nezávislosti, radosti, atd.

Touto očistou vstupujeme do své síly (což je také téma většiny seminářů a zde se téma rodů také čistí.) Jedno nejde bez druhého.

Otevíráme naše srdce, napojujeme se na sebe, na své vedení, intuici, nové hodnoty, kreativitu

Jen si vzpomeňte na ty příběhy, které se vypráví ve vaší rodině. Je to cokoliv, co se říká o babičce, rodičích, příbuzných.

Posledních 14 dnů chodily indície, že mám opět očistit .Čistím se každý den díky svému otevřenému energetickému systému. Bez toho bych často nevěděla, co já sama chci a snadno bych se po nějakém čase ztratila v energii ostatních lidí, ztratila bych svůj záměr a směr. A že jsem tam v minulosti pobývala velmi často:). Neměla jsem, co bych si přála já. Chtěla jsem a přála jsem si PRO OSTATNÍ. Bylo to v radosti. Proto to bylo tak matoucí. Jenže mě samotné chyběla potrava pro duši, odpověď na velké PROČ. A to nechcete, když od dětství pátráte po smyslu života:).


Jedno z mých velkých témat je sebepéče. Nemusení všechno zvládnout sama. Nebýt silná, taková, jakou mají o mě ostatní představu. Péče o sebe, může vypadat v očích ostatních sobecky. Nastavení hranic a jasné stanovení toho, co potřebujete, může způsobit, že přestanete nosit tíhu celého rodu spasitelství a přebírání odpovědnosti, podpoření toho, že někdo může zůstat v oběti a nebo zůstat v archetypu upíra.

Když nedosytím, nemám co dát. Nemám energii na zpracování svých emocí, upadnu do smutku, únavy, deprese, není ve mě radost, chybí mi tvořivost. A vlastně si způsobuji trauma. A takto jsme velmi často nastaveni. Jsme nastaveni trpět, i když už to nechceme, jsme nastaveni si způsobit trauma, abychom nezpůsobili trauma. Pečujeme ve vyhoření a sami sebe huntujeme. A je toho velmi velmi mnoho.

A tak jsem včera večer čistila. Přijímala jsem v pokoře všechny informace, které přicházely.

Pokud cítíte, že si chcete takový mini rituál provést, níže jsou zkrácené kroky:

 1. Je třeba, aby vás nikdo nerušil. Zajistěte si tedy klidné místo alespoň na 3 hodiny.

 2. Hezky se oblečte a upravte. Tvoříte posvátný prostor a to vyžaduje také úctu vnější prezentací. Mějte stále v mysli, že tvoříte něco krásného, posvátného a že to je ve prospěch nejen vašeho rodu, ale nás všech, tedy celého kolektivu.

 3. Napište blízkým přátelům - tichým svědkům, že budete čistit.

 4. Bud'te v pokoře a rozhodněte se, že budete přijímat veškeré informace, které přijdou

 5. Energeticky se očistěte a i prostor, kde budete rituál provádět. Můžete použít meditaci na očistu od cizích energií . Touto meditací můžete očistit také prostor, kde žijete. Prostor můžete očistit vysokovibrační hudbou a šalvějí nebo vonnou tyčinkou šalvěje.

 6. Zcela důvěřujte své intuici a nechte se vést. Pokud byste potřebovali více intuici prohloubit, doporučuji exkluzivní esenciální olejíček od bewitt: MODRý LOTUS - seženete přes Wolfici. Můžete si dát mini kapičku do 10 ml mandlového nebo jojobového olejíčku. Nikdy neaplikujte přímo na tělo. Tento olejíček nádherně voní. Takže pak budete nejen čistit, ale budete ještě krásně vonět. Mne vedl přes hlavní kartu, kterou jsem si vytáhla:).

 7. Pusťte krásnou meditační, léčivou, očistnou hudbu, např. tuto , zapalte svíčku/y.

 8. Připravte si krásný ubrus, kam dáte vše krásné, co doma máte a napadne vás: krystaly, svíčky, květiny, fotky/obrázky vašich duchovních učitelů, průvodců, karty, ovoce, šperky, rituální nástroje, tužku a papír nastříhaný na proužky, místo, kde spálíte to, co neslouží.

 9. Napojjte se na své předky. Na obě rodové linie (ze strany matky i otce). Pokud jste vdaná, doporučuji si navnímat, jak vás ovlivńuje energie rodu vyvdaného příjmení a vzpomenout si na příběhy, které jsou s ním spojeny. Toto se samozřejmě promítá ve vašich dětech. Pokud jim říkáte ve spojení s nějakým negativním rysem, že jsou "PO babičce, dědovi", evidetně čistí nějakou tuto zátěž, aby byl objeven POKLAD.

 10. Položte ubrus na zem. Nechte se zcela intuitivně vést při pokládání předmětů a vytváření posvátného očistného obrazce energií, které jsou s vámi.

 11. Může vzniknout něco takového viz. foto níže:


10. Pak uctěte tento mocný kruh energií, kde nejsou pouze bolesti, ale také dary. Pozvěte všechny k účasti na této velké oslavě. Můžete mít v těle různé pocity. Dovolte si je. Buďte v pokoře, lásce, vnímejte posvátnost toho, že všechny, co jste pozvali, jsou tam s vámi. Oni vám pomáhají. Jsou šťastni.

11.Dýchejte. Vnímejte své srdce, pocity v těle.

12. Zapisujte bolest a dávejte do nádoby, kde budete pálit. Vždy zazvoňte na rituální zvoneček (pokud nemáte, dají se na YT stáhnout zdarma), když danou bolest propustíte.

13. Naslouchejte a nechte se unášet, zapisujte, choďte okolo, sedněte si dovnitř. Pokud vás energie vedou tančit, hýbat rukama, dělejte to, čím jste vedeni.Zapisujte a vkládejte to, co přichází, např. jména rodových linií včetně těch vyvdaných.14. Nechte se vést. Nechte se vést k otevření srdce. Důvěřujte a nechte se vést

15. Když budete mít bolest zapsanou, spalte ji ohněm ze svíčky, kterou jste zapálili na začátku rituálu. Popel pošlete po vodě. Dejte si záměr, že tím bude vše očištěno nejen pro vás, ale také vaše děti.

16. Vnímejte to, co cítíte a oslavujte.

17. Zapisujte to, co přichází nového místo toho starého. Můžete použít jiný balíček karet, co máte, aby se ukázala změna.

18. Poděkujte všem zúčastněným a poděkujte i sobě. Je to velká věc a vaši předkové nám většinou za naši práci tleskají:).

19. Bud'te k sobě laskaví.


Během rituálu jsem používala modlitby a mantry, které znám a byly mi poskytnuty mými duchovními učiteli, průvodci a archandělem Gabrielem.


Toto byla výsledná modlitba, která se objevila. Podpůrné energie, které přišly jsou po dní. Viz foto níže.


Tuto mandalu jsem nechala působit celou noc. Ráno jsem se poklonila a opět poděkovala všem zúčastněným.


Doporučení:

Terapie

Pokud si nejste jisti, co máte čistit nebo zátěž je plna traumat, doporučuji si dopřát a dovolit pomoc jako součást léčení. Je zde celá řada metod. Nemusíte na to být sami. Na některé traumatické zátěže není dobré být sám. Pokud jsou na to dva, již je více energie i pro průchodnější zpracování a očistu.

Doporučuji formu terapeutického channelingu Gabriel, terapii Cesta nebo Léčivou techniku kvantové hypnozy QHHT kvalifikovanými terapeuty od Julie Cannon.


Oblečko

Pokud byste cítili, že na rituál potřebujete také hezké a pohodlné oblečení, které vám vždy přopomene to, co jste očistili, mrkněte zde .


Konzistentní půlroční práce

V případě, že máte pocit, že je toho hodně, co potřebujete očistit, jste citlivější a chcete vstoupit do svých darů, mrkněte na půlroční online program pro příliš citlivé empatické VRBY Síla Lásky a Naslouchání. Jeho hlavní výhody jsou, že se koná:

- každý týden, takže můžete sledovat svůj vývoj

- veliká podpora, pokud se děje ve vašem životě nějaká větší změna

- online - když nestihnete, vždy můžete udělat dle svých možností

- malý počet účastníků

- zaměřená komunikace dle energetického typu

- práce s egem, human designem a osobní terapie

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page